De pioniersfase voorbij

By on 14 oktober 2018

’t Nieuwe Kampje is op 23 juni feestelijk geopend door de burgemeester van Stichtse Vecht. De bedrijven in het gebouw en de bewoners boden een bloem aan en lieten daarmee zien dat vele bloemen samen een kleurrijk boeket vormen: een zichtbaar staaltje van samenwerken.

Drie jaar lang hebben de verschillende partijen hard gewerkt om zover te komen. De coöperatie ’t Kampje-Plus vertegenwoordigt in het geheel de bevolking van de regio. De coöperatie is er om de partijen te verbinden en om integratie tussen jong en oud tot stand te brengen.

Tal van activiteiten hebben in de afgelopen periode al een vaste plek gekregen (kijk bij activiteiten) zoals

  • Koken met bewoners, wekelijks op woensdag tussen de middag.
  • Happy Ouwer tweemaandelijks op de zaterdagmiddag.
  • Voorlichtingsbijeenkomsten en rondleidingen voor potentiëel nieuwe bewoners.
  • De commissie ‘Gemeentelijk Experiment Woningtoewijzing’, die toeziet op een evenwichtige samenstelling van bewoners met en zonder zorg.

De doelstellingen van ’t Kampje-Plus staan beschreven in de folder.

De komende maanden werkt ’t Kampje-Plus aan een beleidsplan. De pioniersfase is voorbij, het is nu zaak de coöperatie stevig neer te zetten en te verankeren. Tal van nieuwe activiteiten staan op stapel.

Alvast noteren:

Op 30 januari 2019 vindt de ledenvergadering plaats en worden de activiteiten voor de komende jaren vastgesteld.

  • 10 november 15.30 uur Happy Ouwer
  • 15 december 15.30 uur Kerstversiering maken