Bestuur

De bestuursleden zijn:

  • Rien Klein Meuleman (voorzitter)
  • Jan Landstra (penningmeester / secretaris)
  • Lynn Goossens (lid)
  • Annemiek Elling (ad interim)

Nieuwe adviseurs sinds de zomer van 2018: Lia Schockman (Baambrugge) en Poul Aalbersberg (Nigtevecht).

Daarnaast zijn er zeer actieve “medewerkers” (vrijwilligers) die zich inzetten voor ’t Nieuwe Kampje:

  • Toos Hoogveld-Mozar, o.a. rondleidingen nieuwe bewoners, coördinatie kookgroep
  • Thea de Bruin, communicatie, secretariaat participantenoverleg.

Bestuur Studio Idee

Voor de exploitatie van Studio Idee is in december 2017 een stichting opgericht. Bestuursleden zijn

  • Frans Sträter, voorzitter
  • Marie-Madeleine Claassen, secretaris
  • Wim Thijs, penningmeester

Kwartiermaker

Dank zij gemeentelijke subsidie is gedurende twee jaar voor twee dagen per week een ‘kwartiermaker’ actief voor Studio Idee:

  • Carol Barenbrug

 

Vrijwilligers gezocht