Vereniging ’t Kampje-Plus zet zich in voor het wonen en welzijn van de woongemeenschap in ’t Nieuwe Kampje. En ook voor de ontmoeting tussen bewoners, buurtgenoten en ondernemers. ’t Kampje-Plus zorgt voor de verbinding tussen alle betrokken partijen.

Lees hierna over de oprichting, het bestuur en de samenwerkingspartners.