Zomer 2020

Het is zomer in ‘t Nieuwe Kampje: buiten is het prachtig. Hovenier Johan Spijker schonk een mooie tafel en bewoonster Bernadette van Benschop zorgde samen met Toos Hoogveld en ‘t Kampje-Plus voor planten op het terras, en op meer plaatsen.

  

Iedere woensdag geeft Anja Winther yoga-les op het plein aan de voorkant van 10.30 tot 11.00 uur. Niet alleen buiten, maar ook binnen doen mensen enthousiast mee, vanuit hun eigen woning. Anja gaat ermee door zolang het weer goed blijft. Nieuwe deelnemers zijn welkom en kunnen zich melden bij de fysiotherapie praktijk van Martijn Bakker, bij Anja (www.wintherswerk.nl) of gewoon door even op woensdagochtend langs te lopen. De kosten? Een vrijwillige bijdrage.


                                                                                       

Intussen wordt het ook binnen weer levendiger.

In Studio Idee is de gezelligheid terug, tijdens de koffie-ochtenden op woensdag van 10.00 tot 12.00 uur. Iedereen is er welkom.

De bibliotheek is weer open, onder speciale voorwaarden, zie www.bibliotheekavv.nl.

Ook het koken met bewoners is weer begonnen op woensdag en donderdag.

Happy Ouwer 17 oktober

‘t Kampje-Plus wil graag weer met het Happy Ouwer gaan beginnen, het borreluurtje dat eens per maand op zaterdag plaatsvindt. De planning van 5 september gaat niet lukken, ook doordat de beoogde presentatoren verhinderd zijn. Velen missen het, want ontmoeting, reuring, integratie tussen jong en oud vormen een kernpunt in ‘t Nieuwe Kampje.

Op 17 oktober is iedereen weer welkom op het Happy Ouwer. We zullen de ruimte zó inrichten dat de gasten op veilige afstand kunnen genieten van een gezellig programma en er toch ook gelegenheid is om elkaar te ontmoeten.

poster 27 aug 2020

Een mooi infoblad

Van tijd tot tijd krijgt het bestuur vragen van bewoners over het leven in ‘t Nieuwe Kampje: wie zijn precies de betrokken organisaties, op wie kun je een beroep doen, waarvoor? Voor alle bewoners van ‘t Nieuwe Kampje hebben wij een informatieblad gemaakt met de meest relevante informatie (Zie hier).

 

Het bestuur van ‘t Kampje-Plus verspreidt dit in augustus en september huis-aan-huis. Een goede gelegenheid om de bewoners ook even te spreken!

 

 

 

 

Voorzichtigheid geboden

Natuurlijk zijn er nog altijd zorgen om de meest kwetsbaren, en dus ook om de oudere bewoners. De andere bewoners passen zich liefdevol aan en dat is bewonderenswaardig.

In het voorjaar klapten mee voor de zorgverleners en alle anderen die werkzaam zijn in ‘t Nieuwe Kampje. In april brachten we hen een grote taart.

 

 

 

 

 

 

ANBI status

In mei kregen we de begeerde erkenning: zie hier. De belastingdienst verleende ‘t Kampje-Plus de Anbi-status. Anbi betekent: algemeen nut beogende instelling. De vereniging ‘t Kampje-Plus dient het maatschappelijk belang en streeft niet naar winst. Giften aan de vereniging, ook de jaarlijkse contributie, zijn (onder voorwaarden) aftrekbaar van de belasting. De Anbi status brengt ook de verplichting met zich mee om open te zijn over activiteiten en financiën.

Subsidie van ‘De STAG’ voor de koffie-ochtenden in Studio Idee

Het STAG-fonds Stichtse Vecht heeft voor 2020 en 2021 opnieuw subsidie toegekend voor de inloop-ochtenden op woensdag in Studio Idee. In de loop van de zomer zal Studio Idee weer starten met deze gezellige ontmoetingsmomenten, die soms een heel speciaal tintje hebben. Misschien kan dan zelfs ook het terras gebruikt gaan worden.

Zowel ‘t Kampje-Plus als Studio Idee zijn het STAG-fonds zeer erkentelijk. Ontmoeting tussen mensen – waaronder senioren – staat hoog in het vaandel en krijgt hierdoor een mooie impuls.